Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HCM hoàn thành lắp đặt máy mài bóng song cạnh kính FUSHAN tại nhà máy DAI DAI DUONG GLASS.

may-mai-kinh-song-canh-fushan-dai-dai-duong-glass-01   may-mai-kinh-song-canh-fushan-dai-dai-duong-glass-02   may-mai-kinh-song-canh-fushan-dai-dai-duong-glass-03   may-mai-kinh-song-canh-fushan-dai-dai-duong-glass-04   may-mai-kinh-song-canh-fushan-dai-dai-duong-glass-05   may-mai-kinh-song-canh-fushan-dai-dai-duong-glass-06   may-mai-kinh-song-canh-fushan-dai-dai-duong-glass-07   may-mai-kinh-song-canh-fushan-dai-dai-duong-glass-08   may-mai-kinh-song-canh-fushan-dai-dai-duong-glass-09