PHU SON Corporation hoàn thành lắp đặt và chuyển giao công nghệ máy CNC hoàn toàn tự động cắt tia nước trên mọi chất liệu PX Water Jet tại nhà máy SOFIA