PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao công nghệ Máy CNC cắt tia nước YF WATER JET tại nhà máy HONG PHUC GLASS.

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 01

Thành phẩm được sản xuất bởi Máy cắt kính bằng  tia nước YF WATER JET

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 02

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 03

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 04

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 05

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 06

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 07

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 08

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 09

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 10

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 11

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 12

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 13

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 14

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 15

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 16

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 17

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 18

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 19

Các kỹ sư HONG PHUC GLASS sử dụng máy CNC cắt tia nước YF WATER JET

CNC cắt tia nước YF WATER JET - 20