Những hình ảnh lắp đặt Máy CNC cắt tia nước YF WATER JET khổ lớn tại nhà máy GP1.

GP1-01

GP1-02

GP1-03

GP1-04

GP1-05

GP1-06

GP1-07

GP1-08

GP1-09

GP1-10

GP1-11