PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao máy cắt tia nước tại Công ty Thủ Đô