PHU SON Corporation lắp đặt Máy CNC cắt tia nước tốc độ nhanh YF WATER JET chế tạo tại Thượng Hải tại nhà máy TUYET LAN GLASS. YF WATER JET - 01   YF WATER JET - 02   YF WATER JET - 03   YF WATER JET - 04   YF WATER JET - 05   YF WATER JET - 06   YF WATER JET - 07   YF WATER JET - 08   YF WATER JET - 09   YF WATER JET - 10   YF WATER JET - 11   YF WATER JET - 12   YF WATER JET - 13   YF WATER JET - 14   YF WATER JET - 15   YF WATER JET - 16   YF WATER JET - 17   YF WATER JET - 18   YF WATER JET - 19