Máy CNC cắt kính và các loại vật liệu bằng tia nước YF WATER JET thứ 2 đã về đến nhà máy HONG PHUC GLASS.

YF WATER JET - 01

YF WATER JET - 02

YF WATER JET - 03

YF WATER JET - 04

YF WATER JET - 05

YF WATER JET - 06

YF WATER JET - 07

YF WATER JET - 08

YF WATER JET - 09

YF WATER JET - 10

YF WATER JET - 11

YF WATER JET - 12

YF WATER JET - 13

YF WATER JET - 14

YF WATER JET - 15