PHU SON Corporation HN giao máy CNC cắt kính và các loại vật liệu bằng tia nước YF WATER JET tại nhà máy GP1.

YF WATER JET - GP1 - 01

YF WATER JET - GP1 - 02

YF WATER JET - GP1 - 03

YF WATER JET - GP1 - 04

YF WATER JET - GP1 - 05

YF WATER JET - GP1 - 06

YF WATER JET - GP1 - 07

YF WATER JET - GP1 - 08