PHU SON Corporation HCM hoàn thành lắp đặt máy CNC cắt kính và các loại vật liệu bằng tia nước YF WATER JET chế tạo tại Thượng Hải tại nhà máy HAI NAM GLASS.

YF WATER JET-HAINAMGLASS-01

YF WATER JET-HAINAMGLASS-02

YF WATER JET-HAINAMGLASS-03

YF WATER JET-HAINAMGLASS-04

YF WATER JET-HAINAMGLASS-05

YF WATER JET-HAINAMGLASS-06

YF WATER JET-HAINAMGLASS-07

YF WATER JET-HAINAMGLASS-08

YF WATER JET-HAINAMGLASS-09

YF WATER JET-HAINAMGLASS-10

YF WATER JET-HAINAMGLASS-11