Chúc mừng Lễ Chuyển giao công nghệ & Khánh thành nhà máy gia công gương kính công nghệ cao THU DO GLASS. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác chân tình và hiệu quả từ Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư – Sản xuất – Dịch vụ và Thương mại Thủ Đô. Chúc thương hiệu THU DO GLASS phát triển thịnh vượng và bền vững.

[file tk] BACKDROP THU DO GLASS

thu-do-glass-02

thu-do-glass-03

thu-do-glass-04

thu-do-glass-05

thu-do-glass-06

thu-do-glass-07

thu-do-glass-08

thu-do-glass-09

thu-do-glass-10

thu-do-glass-11

thu-do-glass-12