PHU SON Corporation HN tiêp tục hoàn toàn chủ động lắp đặt đặt hệ thống quạt cao áp và điện công nghiệp dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực phẳng/uốn công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn dạng hộp LANDGLASS UltraJet Series thế hệ hoàn toàn mới tại nhà máy RICCO GLASS.