Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation – HN nhận hàng, trực tiếp đi giao hàng, lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho các khách hàng ngành kính tại các tỉnh Tây Bắc.

lap-dat-may-sx-kinh-tay-bac-01

lap-dat-may-sx-kinh-tay-bac-02

lap-dat-may-sx-kinh-tay-bac-03

lap-dat-may-sx-kinh-tay-bac-04

lap-dat-may-sx-kinh-tay-bac-05

lap-dat-may-sx-kinh-tay-bac-06