Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation – HN đã khắc phục mọi khó khăn địa hình công xưởng và thời gian ngày đêm hoàn thành hoàn hảo việc di dời máy cũ và lắp đặt máy song cạnh thế hệ mới của FUSHAN sớm hơn tiến độ yêu cầu.

Trân trọng cảm ơn TUYET LAN GLASS vì sự hợp tác chân tình, nghiêm túc và hiệu quả trong suốt nhiều năm qua. Chúc Công ty luôn phát triển thịnh vượng.

lap-dat-may-fushan-tuye-lan-01

lap-dat-may-fushan-tuye-lan-02

lap-dat-may-fushan-tuye-lan-03

lap-dat-may-fushan-tuye-lan-05

lap-dat-may-fushan-tuye-lan-06

lap-dat-may-fushan-tuye-lan-07

lap-dat-may-fushan-tuye-lan-08

lap-dat-may-fushan-tuye-lan-09

lap-dat-may-fushan-tuye-lan-010