Dây chuyền tự động sx Kính dán an toàn đã về đến Nhà máy VINH THANG GLASS. Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN sẽ nỗ lực hoàn thành việc lắp đặt & chuyển giao công nghệ đúng tiến độ, cùng với đó, Đội nhóm Kỹ PHU SON Corporation HCM luôn luôn sẵn sàng tác chiến tham gia trợ giúp lắp đặt để bàn giao dây chuyền cho nhà đầu tư nếu tiến độ bị ảnh hưởng.

kinh-dan-an-toan-vinh-thang-08

kinh-dan-an-toan-vinh-thang-01

kinh-dan-an-toan-vinh-thang-09

kinh-dan-an-toan-vinh-thang-07

kinh-dan-an-toan-vinh-thang-06

kinh-dan-an-toan-vinh-thang-05

kinh-dan-an-toan-vinh-thang-04

kinh-dan-an-toan-vinh-thang-03