PHU SON Corporation HN tiếp tục hoàn toàn chủ động tăng tốc lắp đặt đặt hệ thống quạt đối lưu tuần hoàn cưỡng bức nhiệt và hệ thống làm mát động cơ đối lưu dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực phẳng/uốn công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn dạng hộp LANDGLASS UltraJet Series thế hệ hoàn toàn mới tại nhà máy RICCO GLASS.