CBNV PHU SON Corporation HN thay phiên nhau trốn khách hàng, đối tác, trốn vợ chồng và các con để được “bên nhau” ít hôm!!! Do tính chất của công việc nên cả năm hầu như không có đủ 1 cơ hội cho toàn thể CBNV của 1 văn phòng gặp nhau chứ đừng nói cả HCM và HN được cùng nhau gặp mặt. ha-long-01 ha-long-02

he-phu-son-01

he-phu-son-02

he-phu-son-03

he-phu-son-04

he-phu-son-05

he-phu-son-06

he-phu-son-07

he-phu-son-08

he-phu-son-09

he-phu-son-10

he-phu-son-11

he-phu-son-12

he-phu-son-13

he-phu-son-14

he-phu-son-15

he-phu-son-16

he-phu-son-17

he-phu-son-18 he-phu-son-19

he-phu-son-21

he-phu-son-22

he-phu-son-23

he-phu-son-24

he-phu-son-25

he-phu-son-26