PHU SON Corporation HN hoàn thành việc lắp đặt 2 Máy công nghiệp tự động mài song cạnh kính FUSHAN tại QUANG THUAN GLASS.

may-mai-kinh-song-canh-fushan-01

 may-mai-kinh-song-canh-fushan-02

 may-mai-kinh-song-canh-fushan-03

 may-mai-kinh-song-canh-fushan-04

 may-mai-kinh-song-canh-fushan-05

 may-mai-kinh-song-canh-fushan-06

 may-mai-kinh-song-canh-fushan-07

 may-mai-kinh-song-canh-fushan-08

 may-mai-kinh-song-canh-fushan-09

 may-mai-kinh-song-canh-fushan-10