Công việc của những ngày sát cận Tết, PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao công nghệ 2 dây chuyền tự động mài bóng 4 cạnh kính HISENG kết nối trực tiếp với 2 máy rửa tốc độ nhanh BLUETECH tại nhà máy RICCO GLASS.