Chúc mừng Đại hội toàn thể Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam Khóa V – Nhiệm kỳ 2018-2022 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra. Ông Lê Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT PHU SON Corporation tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp.

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-01

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-02

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-03

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-04

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-05

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-06

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-07

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-08

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-09

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-10

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-11

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-12

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-13

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-14

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-15

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-16

hiep-hoi-kinh-va-thuy-tinh-viet-nam-17