PHU SON Corporation HN giao máy rửa và sáy khô kính tốc độ nhanh BLUETECH tại nhà máy TAN NHAT MINH GLASS (DUC THANG Corporation).