PHU SON Corporation HN giao buồng cao áp cho dây chuyền tự động sản xuất kính dán an toàn BLUETECH tại nhà máy DAI DUONG GLASS.