Giải Tennis lần thứ V chào mừng Đại hội Khóa IV nhiệm kỳ 2014-2018 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam. Giải Tennis quy tụ những tay vợt là hội viên của Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam diễn ra tại Hà Nội.   giai-tennis-hiep-hoi-kinh-viet-nam-01   giai-tennis-hiep-hoi-kinh-viet-nam-02   giai-tennis-hiep-hoi-kinh-viet-nam-03   giai-tennis-hiep-hoi-kinh-viet-nam-04   giai-tennis-hiep-hoi-kinh-viet-nam-05