Buổi gặp gỡ đầu Xuân ngành Kính và Thủy tinh Việt Nam 2013 được tổ chức vào tháng 3 năm 2013, tại Ninh Bình. Trong chương trình, toàn thể đại biểu đã đi thăm Nhà của thành viên Hiệp hội tại Ninh Bình, chùa Bái Đính. Chương trình kết thúc bằng Tiệc Gala Dinner tại Khách sạn Sheraton Hà Nội.

gap-go-giao-luu