Gala Dinner chào mừng thành công của Đại hội Khóa IV nhiệm kỳ 2014-2018 và kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam. Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-01   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-02   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-03   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-04   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-05   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-06   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-07   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-08   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-09   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-010   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-011   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-012   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-013   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-014   Gala-dinner-10-nam-hhkvttvn-015