PHU SON Corporation đóng container hơn 200 tấn thiết bị dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực dạng phẳng và cong khổ lớn LANDGLASS UltraJet Series công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn dạng hộp về nhà máy RICCO GLASS (mã hiệu chế tạo: QD)

ULTRAJET là Series công nghệ đối lưu dạng hộp mới nhất (2020) – thêm 1 sự lựa chọn hoàn hảo hơn về chất lượng vượt trội và thiết kế đẳng cấp – bên cạnh 2 dòng công nghệ đối lưu khác – JetConvection truyền thống và Cyclon cao cấp, và 2 dòng công nghệ bức xạ nhiệt trộn khí khác – SuperAir và AirStream của LANDGLASS.