Đóng container Dây chuyền tự động sx kính dán an toàn TOPTECH về Nhà máy Kính An Toàn PHƯƠNG TRÚC – PTIS GLASS.

ptis-glass-01   ptis-glass-02   ptis-glass-03   ptis-glass-04   ptis-glass-05   ptis-glass-06   ptis-glass-07   ptis-glass-08   ptis-glass-09   ptis-glass-10   ptis-glass-11   ptis-glass-12   ptis-glass-13   ptis-glass-14   ptis-glass-15   ptis-glass-16   ptis-glass-17   ptis-glass-18   ptis-glass-19