LANDGLASS đóng container dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn dạng hộp toàn phần (với 16 hộp đối lưu cả trên và dưới) đầu tiên về Việt Nam cho nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng DAP CAU GLASS.

DAP CAU GLASS - 01

DAP CAU GLASS - 02

DAP CAU GLASS - 03

DAP CAU GLASS - 04

DAP CAU GLASS - 05

DAP CAU GLASS - 06

DAP CAU GLASS - 07

DAP CAU GLASS - 08

DAP CAU GLASS - 09

DAP CAU GLASS - 10

DAP CAU GLASS - 11

DAP CAU GLASS - 12

DAP CAU GLASS - 13