PHU SON Corporation HCM đóng container dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn LANDGLASS cho nhà máy QUANG NGAI GLASS.