PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt dây chuyền tự động sx kính tôi cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn LANDGLASS tại nhà máy THANH TRUNG GLASS.

THANH TRUNG GLASS - 01

THANH TRUNG GLASS - 02

THANH TRUNG GLASS - 03

THANH TRUNG GLASS - 04

THANH TRUNG GLASS - 05

THANH TRUNG GLASS - 06

THANH TRUNG GLASS - 07

THANH TRUNG GLASS - 08

THANH TRUNG GLASS - 09

THANH TRUNG GLASS - 10

THANH TRUNG GLASS - 11

THANH TRUNG GLASS - 12

THANH TRUNG GLASS - 13

THANH TRUNG GLASS - 14

THANH TRUNG GLASS - 15

THANH TRUNG GLASS - 16

THANH TRUNG GLASS - 17

THANH TRUNG GLASS - 18

THANH TRUNG GLASS - 19

THANH TRUNG GLASS - 20

THANH TRUNG GLASS - 21

THANH TRUNG GLASS - 22

THANH TRUNG GLASS - 23

THANH TRUNG GLASS - 24

THANH TRUNG GLASS - 25