Hoàn thành lắp đặt và chuyển giao công nghệ dây chuyền từ động sx kính hộp cách âm cách nhiệt LIJIANG tại nhà máy kính an toàn & tiết kiệm năng lượng TIEN CHAU GLASS (nhà máy 3).

Dây chuyền có thể tự động sản xuất kính hộp khổ lớn với các chức năng vượt trội: sx kính hộp Low.E phủ mềm, kính hộp so le, kính hộp 2 – 3 ngăn hoàn toàn tự động.

tien-chau-glass-nhamay3-01   tien-chau-glass-nhamay3-02   tien-chau-glass-nhamay3-03   tien-chau-glass-nhamay3-04   tien-chau-glass-nhamay3-05   tien-chau-glass-nhamay3-06   tien-chau-glass-nhamay3-07   tien-chau-glass-nhamay3-08   tien-chau-glass-nhamay3-09   tien-chau-glass-nhamay3-10   tien-chau-glass-nhamay3-11   tien-chau-glass-nhamay3-12   tien-chau-glass-nhamay3-13   tien-chau-glass-nhamay3-14   tien-chau-glass-nhamay3-15   tien-chau-glass-nhamay3-16