Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao công nghệ dây chuyền tự động sx kính dán an toàn TOPTECH tại nhà máy EURO_A G.

toptech-tai-euro-ag-01   toptech-tai-euro-ag-02   toptech-tai-euro-ag-03   toptech-tai-euro-ag-04   toptech-tai-euro-ag-05   toptech-tai-euro-ag-06   toptech-tai-euro-ag-07   toptech-tai-euro-ag-08   toptech-tai-euro-ag-09   toptech-tai-euro-ag-10   toptech-tai-euro-ag-11   toptech-tai-euro-ag-12   toptech-tai-euro-ag-13   toptech-tai-euro-ag-14   toptech-tai-euro-ag-15   toptech-tai-euro-ag-16   toptech-tai-euro-ag-17   toptech-tai-euro-ag-18   toptech-tai-euro-ag-19   toptech-tai-euro-ag-20   toptech-tai-euro-ag-21   toptech-tai-euro-ag-22   toptech-tai-euro-ag-23   toptech-tai-euro-ag-24   toptech-tai-euro-ag-25   toptech-tai-euro-ag-26   toptech-tai-euro-ag-27   toptech-tai-euro-ag-28   toptech-tai-euro-ag-29   toptech-tai-euro-ag-30   toptech-tai-euro-ag-31   toptech-tai-euro-ag-32   toptech-tai-euro-ag-33