Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN và LANDGLASS đang thực hiện việc lắp đặt dây chuyền tự động sx kính cường lực tại nhà máy PHUC KHANG GLASS.

may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-01   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-02   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-03   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-04   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-05   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-06   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-07   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-08   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-09   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-10   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-11   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-12   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-13  
may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-14

Kỹ sư Công ty Phú Sơn lắp đặt máy cường lực kính LANDGLASS

may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-15   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-16