PHU SON Corporation HCM lắp đặt dây chuyền tự động sản xuất kính dán an toan toàn TOPTECH tại nhà máy HAI NAM GLASS.

HAI NAM GLASS - 01

HAI NAM GLASS - 02

HAI NAM GLASS - 03

HAI NAM GLASS - 04

HAI NAM GLASS - 05

HAI NAM GLASS - 06

HAI NAM GLASS - 07

HAI NAM GLASS - 08

HAI NAM GLASS - 10

HAI NAM GLASS - 11

HAI NAM GLASS - 12

HAI NAM GLASS - 13

HAI NAM GLASS - 14

HAI NAM GLASS - 15