PHU SON Corporation HCM quyết tâm tăng tốc tối đa ngày đêm trong điều kiện làm việc 3 tại chỗ và chủ động 100% các công đoạn để hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực trong vòng không quá 10 ngày tại nhà máy THANH HIEN GLASS.