PHU SON Corporation lắp đặt dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn MOUTAIN thứ 2 tại nhà máy ANH TUAN GLASS.

ANH TUAN GLASS - 01

ANH TUAN GLASS - 02

ANH TUAN GLASS - 03

ANH TUAN GLASS - 04

ANH TUAN GLASS - 05

ANH TUAN GLASS - 06

ANH TUAN GLASS - 07

ANH TUAN GLASS - 08

ANH TUAN GLASS - 09

ANH TUAN GLASS - 10

ANH TUAN GLASS - 11

ANH TUAN GLASS - 12

ANH TUAN GLASS - 13

ANH TUAN GLASS - 14

ANH TUAN GLASS - 15

ANH TUAN GLASS - 16

ANH TUAN GLASS - 17