PHU SON Corporation HCM hạ hàng và lắp đặt dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực MOUNTAIN tại nhà máy KIM LINH GLASS giữa những ngày hè đổ lửa tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-01

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-02

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-03

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-04

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-05

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-06

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-07

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-08

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-09

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-10

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-11

MOUNTAIN-KIM LINH GLASS-12