PHU SON Corporation HN kiểm tra hệ thống thiết bị dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực LANDGLASS trước khi hoàn toàn chủ động thực hiện việc lắp đặt và chuyển giao cho khách hàng tại nhà máy RICCO GLASS.