PHU SON Corporation HN giao dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực FULL-TIME tại nhà máy TN GLASS.

TN GLASS - 01

TN GLASS - 02

TN GLASS - 03

TN GLASS - 04

TN GLASS - 05

TN GLASS - 06

TN GLASS - 07

TN GLASS - 08

TN GLASS - 09

TN GLASS - 10

TN GLASS - 11

TN GLASS - 12

TN GLASS - 13

TN GLASS - 14

TN GLASS - 15

TN GLASS - 16

TN GLASS - 17

TN GLASS - 18

TN GLASS - 19

TN GLASS - 20