PHU SON Corporation HCM hạ và lắp đặt dây chuyền tự động nạp – cắt – bẻ tách kính INTERMAC tai nhà máy HOANG VINH GLASS.

HOANG VINH GLASS - 01

HOANG VINH GLASS - 02

HOANG VINH GLASS - 03

HOANG VINH GLASS - 04

HOANG VINH GLASS - 05

HOANG VINH GLASS - 06

HOANG VINH GLASS - 07

HOANG VINH GLASS - 08

HOANG VINH GLASS - 09

HOANG VINH GLASS - 10

HOANG VINH GLASS - 11