Dây chuyền tự động mài bóng 4 cạnh thẳng kính HISENG về đến nhà máy 2 EUROWINDOW tại Bình Dương (bao gồm 2 máy mài bóng song cạnh và máy trung chuyển tạo thành dây chuyền hoàn toàn tự động mài bóng 4 cạnh thẳng kính).

may-kinh-ps-eurowindown-01

may-kinh-ps-eurowindown-02

may-kinh-ps-eurowindown-03

may-kinh-ps-eurowindown-04

may-kinh-ps-eurowindown-05

may-kinh-ps-eurowindown-06

may-kinh-ps-eurowindown-07

may-kinh-ps-eurowindown-08

may-kinh-ps-eurowindown-09

may-kinh-ps-eurowindown-10