PHU SON Corporation HCM hoàn thành bảo dưỡng và nâng cấp phần mềm máy mài bóng song cạnh kính được cung cấp năm 2016, lắp mới và kết nối với bàn trung chuyển cùng máy mài song cạnh chế tạo năm 2020 thành dây chuyền tự động mài bóng 4 cạnh HISENG tại nhà máy BAO TRAN GLASS.

Máy số 1 được HISENG chế tạo và PHU SON Corporation cung cấp năm 2016, sau khi được bảo dưỡng, PHU SON Corporation HCM đã nâng cấp phần mềm giúp tạo nguyên lý vận hành theo công nghệ mới, điều khiển độc lập từng máy và điều khiển trung tâm cho cả dây chuyền thế hệ mới khi kết nối với máy mài bóng song cạnh HISENG số 2 và bàn trung chuyển chế tạo năm 2020 để tạo thành 1 dây chuyền tự động mài bóng 4 cạnh kính.