Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HCM-HN bắt đầu công việc lắp đặt dây chuyền sx kính dán an toàn dạng phẳng và cong TOPTECH tại nhà máy TRUONG MINH ALUMINUM – SAFETY GLASS sau thời gian đợi hoàn thiện phần xây dựng cơ bản tại công trường.

toptech-truong-minh-01   toptech-truong-minh-02   toptech-truong-minh-03   toptech-truong-minh-04   toptech-truong-minh-05   toptech-truong-minh-06   toptech-truong-minh-07   toptech-truong-minh-08   toptech-truong-minh-09   toptech-truong-minh-10   toptech-truong-minh-11   toptech-truong-minh-12