PHU SON Corporation HN đang khẩn trương di dời dây chuyền công nghiệp sx kính dán an toàn sang nhà máy số 1 sau hơn 4 năm vận hành liên tục tại nhà máy số 2 của TIEN CHAU GLASS.

TIEN CHAU GLASS - 01   TIEN CHAU GLASS - 02   TIEN CHAU GLASS - 03   TIEN CHAU GLASS - 04   TIEN CHAU GLASS - 05   TIEN CHAU GLASS - 06   TIEN CHAU GLASS - 07   TIEN CHAU GLASS - 08   TIEN CHAU GLASS - 09   TIEN CHAU GLASS - 10