Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao công nghệ dây chuyền sx kính cường lực TIMBERY tại Nhà máy HOANG LONG GLASS.

timbery-hoang-long-01   timbery-hoang-long-02   timbery-hoang-long-03   timbery-hoang-long-04   timbery-hoang-long-05   timbery-hoang-long-06   timbery-hoang-long-07   timbery-hoang-long-08   timbery-hoang-long-09   timbery-hoang-long-10   timbery-hoang-long-11   timbery-hoang-long-12