Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao công nghệ dây chuyền sx kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn tại nhà máy BTV GLASS.

btv-glass-01   btv-glass-02   btv-glass-03   btv-glass-04   btv-glass-06   btv-glass-07   btv-glass-08   btv-glass-09   btv-glass-10