PHU SON Corporation HCM đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chuyển giao công nghệ và đưa dây chuyền sản xuất kính cường lực vào vận hành trong tháng 6 âm lịch tại nhà máy KIM LINH GLASS.

KIM LINH GLASS -01

KIM LINH GLASS -02

KIM LINH GLASS -03

KIM LINH GLASS -04

KIM LINH GLASS -05

KIM LINH GLASS -06

KIM LINH GLASS -07

KIM LINH GLASS -08

KIM LINH GLASS -09

KIM LINH GLASS -10

KIM LINH GLASS -11

KIM LINH GLASS -12

KIM LINH GLASS -13

KIM LINH GLASS -14

KIM LINH GLASS -15

KIM LINH GLASS -16