Các hạng mục dây chuyền thiết bị công nghiệp sản xuất kính cường lực đã về đến nhà máy DUC DAT GLASS.

duc-dat-glass-01

duc-dat-glass-02

duc-dat-glass-03

duc-dat-glass-04

duc-dat-glass-05

duc-dat-glass-06

duc-dat-glass-07

duc-dat-glass-08

duc-dat-glass-09

duc-dat-glass-10

duc-dat-glass-11

duc-dat-glass-12

duc-dat-glass-13

duc-dat-glass-14

duc-dat-glass-15

duc-dat-glass-16

duc-dat-glass-17

duc-dat-glass-18

duc-dat-glass-19

duc-dat-glass-20

duc-dat-glass-21

duc-dat-glass-22

duc-dat-glass-23