Những hình ảnh PHU SON Corporation HN ra quân lắp đặt đây chuyền số 1 trong tổ hợp 3 dầy chuyền hoàn toàn tự động sx kính dán an toàn TOPTECH đầu tiên tại nhà máy CFG Hạ Long – Nhà máy sx kính nổi lớn nhất Đông Nam Á.

CFG Hạ Long-01   CFG Hạ Long-02   CFG Hạ Long-03   CFG Hạ Long-04   CFG Hạ Long-05   CFG Hạ Long-06   CFG Hạ Long-07   CFG Hạ Long-08   CFG Hạ Long-09   CFG Hạ Long-10   CFG Hạ Long-11   CFG Hạ Long-12   CFG Hạ Long-13   CFG Hạ Long-14   CFG Hạ Long-15   CFG Hạ Long-16   CFG Hạ Long-17   CFG Hạ Long-18   CFG Hạ Long-19   CFG Hạ Long-20   CFG Hạ Long-21   CFG Hạ Long-22   CFG Hạ Long-23