PHU SON Corporation HN giao dây chuyền công nghiệp sản xuất kính hộp cách âm cách nhiệt LIJIANG tại nhà máy THANH DONG GLASS cũng vào ngày mưa.

THANH DONG GLASS - 01   THANH DONG GLASS - 02   THANH DONG GLASS - 03   THANH DONG GLASS - 04   THANH DONG GLASS - 05   THANH DONG GLASS - 06   THANH DONG GLASS - 07   THANH DONG GLASS - 08   THANH DONG GLASS - 09