Chủ tịch HĐQT PHU SON Corporation Tho Le Van vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại nhà chế tạo dây chuyền sản xuất kính cường lực FULL-TIME. Hiện tại, FULL-TIME đang chế tạo 3 dây chuyền theo đơn đặt hàng của PHU SON Corporation và chuẩn bị được đóng container về cho nhà máy THUY NGAN GLASS ngay trong tháng 8 này, dây chuyền cho nhà máy DUC THANG GLASS trong tháng 10 và dây chuyền công nghệ buồng đôi đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn, tôi đầy mẻ kính 2.8mm bằng công đoạn Pass-Quenching cho nhà máy HONG PHUC GLASS trong tháng 11/2019.

PS-FULLTIME-01

PS-FULLTIME-02

PS-FULLTIME-03

PS-FULLTIME-04

PS-FULLTIME-05

PS-FULLTIME-06

PS-FULLTIME-07

PS-FULLTIME-08

PS-FULLTIME-09

PS-FULLTIME-10

PS-FULLTIME-11

PS-FULLTIME-12

PS-FULLTIME-13

PS-FULLTIME-14

PS-FULLTIME-15

PS-FULLTIME-16

PS-FULLTIME-17

PS-FULLTIME-18

PS-FULLTIME-19

PS-FULLTIME-20

PS-FULLTIME-21

PS-FULLTIME-22

PS-FULLTIME-23

PS-FULLTIME-24

PS-FULLTIME-25